Jump to content

Visa veikla

Šitas srautas automatiškai atsinaujina

 1. Paskutinė savaitė
 2. SARGYBINIŲ ANKETOS FORMA Pildyti anketą į sargybinius gali tik B ir aukštesnio rango žaidėjai. Prieš pildant anketą, nepamirškit perskaityti žemiau esančių reikalavimų! Jeigu anketos nebus tikrinamos, tai reiškia, kad sargyboje vietų nėra. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Reikalavimai ir papildoma informacija: Anketos pavadinimas turi buti ,, (žaidėjo nick) į sargus Anketa privalo būti užpildyta lietuviškais rašmenimis ir bent minimaliai gramatiškai taisyklingai. Anketos pildymo pavadinimas turi būti parašytas tokiu formatu: <nick žaidime> į sargus. Anketoje privalo būti užpildyti visi punktai, kitaip jūsų anketa automatiškai atkrenta. Atsakymai privalo būti paryškinti. Atsakymų spalva turi būti raudona. Jeigu Jūsų anketa buvo priimta, tuomet pasirūpinkite, kad ant Jūsų paskyros nebūtų ieškomumo. Jeigu Jūsų anketa buvo priimta, tuomet per 48 val. susisiekite su sargybos direktoriu per Discord - GGedis15#5505 Jeigu Jūsų anketa buvo atmesta, tuomet pildyti iš naujo galite tik po 7 dienų. Jeigu Jūs buvote išmestas iš sargybinių, anketą galite pildyti tik po 7 dienų nuo išmetimo datos. Netikrų, įžeidžiančių ir pan. anketų kūrimas - įtraukimas į juodąjį sąrašą trims mėnesiams. Kandidatas privalo turėti Discord ir būti https://discord.gg/u5EtjvBb discord serveryje. Kandidatas negali turėti daugiau nei 2 bausmių. Priešingu atveju, privaloma apie tai pranešti sargybos direktoriui. PASTABA! Užpildę bei paskelbę anketą, nepamirškite jos redaguoti. Anketos redagavimo priežastyje turi būti nurodytas anketos kodas. Redaguojant privaloma pažymėti „rodyti jog pranešimas buvo redaguotas“. Išsaugoję pakeitimus, anketos redaguoti nebegalima. Tam turite laiko maksimaliai 3 minutes po anketos paskelbimo. Priešingu atveju, ji bus atmesta. Anketa: Koks Jūsų vardas žaidime?: Kiek Jums yra metų (nemeluokite)?: Įvardinkite po tris savo teigiamas bei neigiamas savybes: Kodėl būtent jus turime priimti į sargybą?: Ar esate buvęs sargybiniu, ar turite tam patirties?: Ar buvote nubaustas šiame serveryje? Pateikite priežastis: Kiek laiko žaidžiate šiame serveryje? Sargybinių darbo laikas: Kokiame bloke šiuo metu esate?: Ar turėsite galimybę kalbėti per discord susirinkimų ir/arba treniruočių metu? Pateikite savo kontaktus (discord) : Anketos kodas: Papildomi klausimai ir situacijos: Ką darysite, jei išvykstate? Kur apie tai pranešite?: Kokie yra įtarimo lygiai (/ita) ir už ką jie skiriami?: Išvardinkite kontrabandas: Kokią komandą naudosite norint pradėti darbą arba jį užbaigti?: Ką turite padaryti, jei norite būti serveryje po darbo laiko?: Ką darysite, kai pamatysite, jog sargybinis paliko sargybos frakciją?: Ką žinote apie komandą /antikb, kokiu tikslu ši komanda yra naudojama?: Kiek laiko sargybinis turi pradirbti per savaitę? Ką darysite, jei trumpam norėsite pastovėti AFK sargybinių štabe (su /darbas baigti )?: Ką turite daryti su daiktais, kuriuos gavote iš kitų žaidėjų? Kuriuos daiktus galite kaupti?: Ką darysite, jei prašysite žaidėjo kontrabandos ir jis tuo metu atsijungs?: Kokie bus jūsų veiksmai, kai žaidėjas jus troll'ins 2 kartus iš eilės? : Perspėsiu pvz: Parašykite komandą, su kuria galite peržiūrėti ieškomus žaidėjus: Kokias ieškomumo komandas panaudojus, nėra privaloma skirti baudą? : Ką darysite, jei pamatysite sargybinį, kuris stovi AFK su /darbas pradeti?: Ką darysite, jei žaidėjas Jums įtrenkė ir nubėgo į PvP off zoną?: Ką darysite, jei žaidėjas jums į /msg spam'ins keiksmus ar kitaip naudodamas /msg trugdys darbui?: Ką darysite, jei žaidėjas užmetė ant Jūsų eliksyrą, kuris nedaro žalos: Ką darysite, jei nusikaltęs žaidėjas yra Juodojoje rinkoje?: Kaip elgsitės, jei žaidėjas jus įžeis?: Ar turite galimybę atlikti chat moderatoriaus pareigas ant sargybinio paskyros?: Pavardinkite 5 dalykus, kurių negalima daryti esant sargybinio pareigose: Kokie bus jūsų veiksmai, jei pamatysite žaidėjus, kurie mušasi tarpusavyje?: PILDANT ANKETĄ PATVIRTINATE, KAD PERSKAITĖTE SARGYBINIŲ INFORMACIJĄ IR ANKETOS REIKALAVIMUS. Apie tai patvirtindami anketoje paryškinkite šį žodį - TAIP
 3. PRISONBREAK.LT SARGYBOS INFORMACIJA Šioje skiltyje rasite visą reikalingiausią informaciją, norint susipažinti su šio serverio kalėjimo sargybos darbo informacija, t.y. darbo pobūdis, taisyklės, bausmės ir pnš. Sargybos direktorius @GGedis15. Discord - GGedis15#5505 _________________________________________________________________________________________________________________________________ ➦ Pamačius žaidėją, turintį kontrabandą, jį surakinti (prireikus - panaudoti tazerį) ir panaudoti komandą /ita 1. Privalote pasiūlyti baudą. Jeigu žaidėjas baudos atsisako - vesti į izoliatorių. Prašant kontrabandos, turite duoti 3 sekundes žaidėjui, kad išmestų kontrabandą sargybiniui. Naudojam komandą /c [kardą, strėlę ir t.t.] ➦ Jeigu žaidėjas, panaudojus komandą /ita 1, vis dar laiko rankoje kontrabanda nebauskite. Bauskite tik tuo atveju, jeigu jis kontrabandą parodys antrą kartą (po 60 sek), vėl priėjęs prie jūsų. ➦ Nusikaltėlis gaudomas 2 min. ➦ Jeigu žaidėjo nuvesti į izoliatorių neįmanoma (pvz.: įšoka į duobę, užsidaro krosnyse, kamerose), tuomet panaudokite komandą /ita 2 ir paleiskite. ➦ Įspėjimas dėl trolinimo ( /ita 2 ) galioja 5 minutes. ➦ Jeigu po pirmojo įspėjimo už trollinimą žaidėjas vėl iš naujo tą patį daro sargybiniui, jis turi pilną teisę dėti dvigubą /ita 2. Jeigu vėl tai kartojasi, /ita 2 galima trigubinti. ➦ Jeigu žaidėjas ant jūsų užmetė meškerę ar mėto sniego gniūžtes, tą žaidėją nužudykite. ➦ Jei matote, kad žaidėjas žudo kitą žaidėją, tas kuris žudė jį, nužudykite. Jei žudosi abu, nužudykite abu. ➦ Pamačius žaidėją, turintį ieškomumo, jį surakinti ir pasiūlyti baudą. Jeigu nesusimoka, tuomet, reikalinga pasiūlyti mokėti dar papildomai 2 kartus (iš viso 3 siūlymai). Žaidėjui susimokėjus baudą, jis bus automatiškai paleidžiamas, jeigu ne - vesti į izoliatorių. ➦ Jeigu žaidėjas atsijungė, kai paprašėte kontrabandos, tuomet turite laukti ne ilgiau kaip 3 min., kad uždėtumėte /ita 3. ➦ Sargybiniui draudžiama lankytis Vip, SuperVip, Premium, Titan, Lord, Legend blokuose. ➦ Panaudojus komandas /ita 2, /ita 3 arba /ita 4 baudos skirti neprivaloma. ➦ Jeigu žaidėjas muša sargybinį, tuomet privalote tą žaidėją nužudyti. Jeigu žaidėjas nuo jūsų pabėga (pvz.: įšoka į duobę, išsijungia /pvp ir t.t.), tuomet panaudokite komandą /ita 2. ➦ Jeigu žaidėjas pastoviai (2 kart ar daugiau) provokuoja pvp (t.y. pradeda sargybinį žudyti jam išėjus iš štabo ar esant štabe), tuomet panaudokite komandą /ita 2 ir nuveskite į izoliatorių. ➦ Sargybiniui mirus draudžiama grįžti į tą patį PVP. ➦ Jeigu ant jūsų žaidėjas užmetė eliksyrą, kuris jums daro žalą, tuomet žaidėją nužudykite. Jeigu eliksyras žalos nedaro, tuomet žaidėjui panaudokite komandą /ita 2 ir be baudos nuveskite į izoliatorių. Nepamirškite, kad štabe yra pieno, kurį išgėrus, visi eliksyrų efektai dings. ➦ Dirbti galima tik su sargybinio rinkiniais, esančiais štabe. Darbo metu draudžiama rodytis žaidėjams ar sargauti be sargybinio šarvų. ➦ Kaupti daiktus - draudžiama, išskyrus maistą, kardus, nemirtingumo totemus. (Gapple max. 16; Totemų max. 10 ) ➦ Sargybinis gali patruliuoti C/B blokuose ir su alfa sargybinio arba sargybos direktorės leidimu į A bloką. Alfa sargybiniai gali patruliuoti C/B/A blokuose ir su sargybinių direktorės leidimu į Elito bloką. ➦ Sargybinis turi su kaliniais elgtis pagarbiai, elgtis estetiškai (neįžeidinėti, nesikeikti). ➦ Daiktus, kuriuos gavote, nužudę žaidėją arba surinkę nuo žemės (išskyrus maistą, kardus ir nemirtingumo totemus), privaloma išmesti į šiukšlinę /dispose. ➦ Jei žaidėjas jus įžeidinėja, daryti nieko nereikia. Chat moderatoriai dirba savo darbą. ➦ Sargybinių darbo laikas yra nuo 8:00 iki 00:00, jei serveryje yra bent 10 žaidėjai (neskaitant administracijos ir sargybos). ➦ Sargybiniai turi teisę lakstyti po kalėjimą po darbo laiko, tačiau prieš tai turite parašyti komandą /darbas baigti ir buti be /kit. ➦ Kontrabanda laikomi kardai, lankai, strėlės, mėtomi eliksyrai, arbaletai, trišakiai. ➦ Draudžiama šmeižti, įžeidinėti, bandyti „nuversti“ sargybinį ar sargybos direktorių. ➦ Sargybiniai gali naudoti modus. ➦ Sargybinis gali naudoti /ignore komandą žmogui, kuris jį stipriai įžeidinėja /msg, spamina ar kitaip trugdo dirbti darbą. (Privaloma pasidaryti įrodymus, kodėl žaidėjui sargybinis panaudojo /ignore komandą.) Panaudojus komandą /ignore, komandą asmeniui sargybinis privalo nuimti po 24 valandų. ➦ Per savaite reikia pradirbti 300min. Jei pradirbti negalite - pranešti direktoriui. ➦ Anketos kodas: sargyba_v1 ➦ Dėl neaktyvumo praneškite sargybos direktorei į Discord. ➦ Sargybinis negali turėti dviejų darbų vienu metu, CM ir Sargybinio (ant tos pačios paskyros). ➦ Įsijungti PvP visame kalėjime gali tik Alfa-Sargybiniai, ekstra atvejais (kai vyksta PvP) ir tik naudojant komandą /darbas (/tazeris komandų liesti griežtai negalima). ➦ Sargybiniai bei Alfa-Sargybiniai negali naudoti svetimų potion'ų, galima naudoti tik tuos potion'us, kurie ateina kartu su /kit. Visa kita keliauja į /dispose. ➦ Pamačius žaidėją, kuris mosikuojasi prieš veidą su kontrabanda, toje vietoje, kur negalite patekti, pagavus galima uždėti /ita 2, jei kartosis, galima /ita 2 dvigubinti bei trigubinti (kaip ir įprastai, su troll'inimu). ➦ Draudžiama rakinti žmogų viduryje PvP. Surakinti galima tik tais atvejais, kai einate prieš nelygias jėgas (2v1 ir daugiau) arba kai žmogus įbėga į PvP off zoną. ➦ Jei sargybiniui vedant žaidėją į izoliatorių kas nors trenkia/šauna iš lanko ar kitaip žaloja, sargybinis privalo žaidėją, kurį veda, paleisti bei eiti bausti tą žaidėją, kuris sargybinį žalojo. ➦ Esant sargybiniu, draudžiama pastoviai trankyti/troll'inti ar kitaip neigiamai veikti savo kolegas per alt paskyras. ➦ Sargyba turi teisę sargauti su lankais, kuriuos galima nusipirkti sargybos shop'e. Visi kiti lankai turi atsidurti šiukšlinėje (/dispose)! ➦ Sargybos saugykloje leidžiama laikyti tik tuos daiktus, kurie gali praversti pareigose, pvz.: kardai, op apple’ai, golden apple’ai, atsarginis tazeris, antrankiai, sargybos pot’ai, totem’ai, papildomi sargybinio šarvai, sargybos lankai, maistas. ➦ Naujieji sarrgybiniai įsidarbindami gaus savaitę bandomojo laikotarpio, per kurį turės nepadaryti nei vieno grubaus pažeidimo. Kitu atveju, bus pašalinti iš sargybos. ➦ Sutrumpinti keiksmai - 0,5 įsp. ➦ Nepagarbus bendravimas su žaidėjais - 0,5 įsp. ➦ Flood, spam - 0.5 įsp. ➦ Keiksmai arba įžeidinėjimai - 1 įsp ➦ Svetimų potion'ų naudojimas - 1 įsp ➦ Tazerio naudojimas be priežasties - 1 įsp. ➦ Masiški Keiksmai/Įžeidimai Discord serveryje - 1 įsp. ➦ Žaidėjų ignoravimas, kai jie prašo pagalbos - 1 įsp. ➦ /ignore komandos naudojimas be priežasties - 1 įsp. ➦ Melaginga informacija - 1 įsp. ➦ PVP provokavimas - 1 įsp. ➦ Trugdymas kolegoms per alt paskyras - 1 įsp. ➦ Neteisingas /ita komandos naudojimas - 1 įsp. arba išmetimas. ➦ Grįžimas į PVP - 1 įsp. ➦ Darbas po darbo valandų - 1 įsp. arba išmetimas. ➦ AFK stovėjimas štabe, neturint sargybinių direktoriaus leidimo - išmetimas. ➦ Minučių kėlimąsis, ten kur nėra žaidėjų arba būnant AFK (su /darbas pradeti) - išmetimas. ➦ Antrankių naudojimas be priežasties - 1 įsp. arba išmetimas. ➦ Neteisingas /antikb naudojimas - 1 įspėjimas arba išmetimas. ➦ Event trukdymas (pvz.: antrankių naudojimas, tazinimas) - išmetimas. ➦ Žaidėjo nužudymas be priežasties - išmetimas. ➦ Palengvinančių programų naudojimas ( cheatinimas ) - išmetimas. ➦ Kitų projektų reklama - išmetimas. ➦ Paskyros pardavinėjimas/dalinimas - išmetimas. ➦ Kyšininkavimas - išmetimas. ➦ Sargybinis Pirmasis laipsnis, nuo kurio prasideda karjera sargyboje; Uždarbis 22 frankų/min; Tazerio efektai - slowness ir nausea; Gaunama ekipuotė - iron kardas, chain šarvai, maistas, tazeris, antrankiai, 4x strenght II potion, 4x speed II potion, 4x speed potion, 1x OP golden apple, 1x totemai, kompasas (skirtas ieškomų kalinių paieškai); Ginklo enchant - fire aspect II, sharpness V, unbreaking X; Šarvų enchant -, protection XV, unbreaking X; Mending Papildomi gebėjimai - turi /sekti komandą ieškomiems kaliniams rasti su kompasu isskyrus sargybiniams isleisti; Turi prieigą prie A,B, C, D,E.. ➦ Alfa-Sargybinis Antrasis laipsnis, pasiekiamas išdirbus 5000 min; Uždarbis 27 frankai/min; Tazerio efektai - slowness, nausea ir blindness; Gaunama ekipuotė - Iron kardas, chain šarvai, maistas, tazeris, antrankiai, 2x OP golden apple, 2x totemai, 6x mėtomas instant health II potion, 4x strenght II potion, 4x speed II potion, 3x speed potion, kompasas (skirtas ieškomų kalinių paieškai); Ginklo enchant - fire aspect II, sharpness V, unbreaking X; Šarvų enchant – Mending, protection XVIII(18) , unbreaking X; Papildomi gebėjimai - turi /sekti komandą ieškomiems kaliniams rasti su kompasu bei /isleisti komandą, su kuria gali paleisti iš izoliatoriaus, galimai, klaidingai įkalintą žaidėją; Turi prieigą prie A,B,C, D, E, Pabegelis blokų. ➦ Vyr. sargybinis. Trečiasis aukščiausias, laipsnis, pasiekiamas tik direktoriaus atskiru sprendimu; Uždarbis 35 frankai/min; Tazerio efektai – slowness, nausea ir blindness; Gaunama ekipuotė – Iron kardas, chain šarvai, maistas, tazeris, antrankiai, 4x OP apple, 4 totemai, 6x mėtomas instant health II potion, 4x strenght II potion, 4x speed II potion,kompasas-skirtas kalinio paieskoms. Ginklo enchant – fire aspect II, sharpness V, unbreaking X Šarvų enchant - protection XX, unbreaking X, Mending. Papildomi gebėjimai – Sekti zmogu su kompasu, turi prieiga prie A,B,C,D,E ir pabegelis block‘u. Sargybinių paslaugos: ➦ Įspėjimo nuėmimas - 2 eur. Dėl pirkimo kreiptis į Sargybos Direktoriuj - Discord - GGedis15#5505. ➦ Minučių pirkimas - /paslaugos. ➦ Įspėjimo nusiėmimas - Pirmojo įspėjimo nusiėmimas 500k frankų, antrojo 750k, trečiojo 1M frankų. Dėl pirkimo kreiptis į Sargybos Direktoriuj - Discord - GGedis15#5505. Sargybinių komandos: ➦ /darbas - atidaroma GUI ir parodoma informacija apie uždirbtą algą, pradirbtą laiką ir t.t. Darbo pradėjimas ir baigimas. ➦ /darbas pradeti | /darbas baigti - atskiros komandos darbo pradėjimui ir užbaigimui. ➦ /ita 1 - 5 įtarimo lygiai, jeigu žaidėjas nedavė kontrabandos sargybiniui. ➦ /ita 2 - 5 įtarimo lygiai, už sargybinių erzinimą, trenkimą ir bėgimą, baudos nesusimokėjimą, kai žaidėjas yra duobėje ar įsijungė /pvp, po įtrenkimo ir t.t. ➦ /ita 3 - 15 įtarimo lygių, jeigu žaidėjas atsijungė, kai sargybinis prašė kontrabandos. ➦ /ita 4 - 5 įtarimo lygiai, už kontrabandos rinkimą nuo žemės, kai ji yra išmetama sargybiniui. ➦ /bauda - baudos pasiūlymas, jei žaidėjas turi ieškomumo. ➦ /ieskomi - parodo ieškomų žaidėjų sąrašą. ➦ /antikb - priverstinis žaidėjo tempimas, jei jis naudoja žaidimą palengvinančias programas ar yra užstrigęs. ➦ /darbuotojai arba /bendradarbiai - informacija apie sargybinius. ➦ /sekti (išskyrus sargybiniams) - kompase, kuris yra duodamas su sargybinio rinkiniu, pamatysite, kur yra žaidėjas, turintis ieškomumo. ➦ /isleisti (išskyrus sargybiniams) - išleisti žaidėją iš izoliatoriaus. ➦ /c [karda/lanka/streles ir t.t.] - kontrabandos paėmimo komanda, kuri parašo ant žaidėjo ekrano, jog jam reikia atiduoti kontrabandą sargybiniui bei skaičiuoja nuo 3 iki 1.
 4. SARGYBINIŲ JUODASIS SĄRAŠAS Šioje skiltyje galite rasti juodąjį sąrašą, kuriame esantys žaidėjai dėl tam tikrų priežasčių negali šiuo metu, arba visam laikui, nebegalės dirbti sargyboje iki atskirų pokyčių. SLAPYVARDIS | PRIEŽASTIS | LAIKOTARPIS | IŠSIPIRKIMO KAINA ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Galimos priežastys, dėl kurių sargybinis gali būti įtrauktas į šį sąrašą: Palengvinančių priemonių naudojimas - (visam); Kitų projektų reklama, paskyros pardavinėjimas - (visam); Neteisingas /ita komandos naudojimas - (1 mėnesiui); Netikrų anketų kūrimas - (visam); Neišbuvimas sargu 7 dienas - (1 mėnesiui); Nelegalus minučių kėlimasis (minučių bug'inimas) - (visam); Paskyros dalinimas - (visam); Kyšininkavimas - (1 mėnesiui); Sargybos niekinimas - (visam); Išėjimas iš frakcijos - (1 mėnesiui); Išėjimas iš "Discord" - (1 mėnesiui); Anketos pildymas, esant juodajame sąraše - (1 mėnesiui); Anketos pildymas, nepraėjus 7 dienoms nuo atmetimo ar išmetimo - (1 mėnesiui); Anketų kopijavimas - (1 mėnesiui); Bandymas „nuversti“ sargybinį ar sargybinių direktorių - (visam); Grubūs serverio taisyklių pažeidimai - (visam) Sargybinių direktorius pasilieka teisę bet kada redaguoti šių priežasčių sąrašą. Sargybinių direktorius pasilieka teisę skirti individualią priežastį/laiką įtraukimui į juodąjį sąrašą.
 5. SARGYBOS DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS, TURIMI ĮSPĖJIMAI Šioje skiltyje galite rasti pagrindinę informaciją apie šiuo metu serveryje įdarbintus žaidėjus į kalėjimo sargybos gretas, taip pat, pamatyti kiek įspėjimų turi kiekvienas sargybos darbuotojas. Sargybiniui surinkus 3 įspėjimus - išmetimas. Pastaba: Sargybos darbuotojas gali būti išmetamas nesurinkus trijų įspėjimų, atsižvelgiant į atliktą nusikalstamą veiklą! Sargybos direktorius- @GGedis15 Sargybinių sąrašas ir jų įspėjimai: Šiuo metu nėra sargybiniu.
 6. Wakar1s

  Sveiki draugai pirmoji tema

  Sveiki atvykę, džiugu matyti!❤
 7. Pokalbių moderatoriu informacija prieš pildant anketą. Žaidėjai į pokalbių moderatorius mcprison serveryje yra priimami nuo B bloko. Žaidėjas negali būti prasižengęs serveryje daugiau kaip 2 kartus (kitaip susisiekite su manimi žaidime Just_Pegasus). (Discord – JustPegasus#2090 ). Kitu atveju, nesusisiekus su Vyr. moderatoriumi, anketa bus atmesta. Griežtai draudžiama kopijuoti kitų žaidėjų anketas, kitaip būsite įtrauktas į juodąjį sąrašą 30d. Tapus pokalbių moderatoriumi ir neišbuvus 7d., būsite įtrauktas į juodąjį sąrašą 30d. Paskelbus anketą, ją būtina redaguoti per 5 min, pažymėti varnele ir nurodyti redagavimo priežastį kaip pokalbių moderatoriaus kodą. Atsakymų spalva. #0033cc Taip pat atsakymai turi būti paryškinti. Sukurkite naują temą forume pokalbių moderatorių skiltyje ir pavadinkite "<Jūsų slapyvardis> į pokalbių moderatorius". Prieš pildant anketą gerai įsigilinkite į taisykles, rašydami anketą neskubėkite, stenkitės nedaryti gramatinių klaidų. Jei jūsų anketa buvo atmesta, ją vėl galėsite pildyti praėjus 7d. Jei anketos nebūtų tikrinamos — naujų pokalbių moderatorių nereikia. Jei prarandate pokalbių moderatoriaus pareigas, anketą galite pildyti praėjus 7 d. nuo išmetimo. Jeigu Jūsų anketa buvo priimta, privalote per 2 darbo dienas susisiekti su direktore (Discord - JustPegasus#2090). Kitu atveju, nesusisiekus per nurodytą laikotarpį, jūsų anketa atmetama ir į pokalbių moderatorius galite pildyti praėjus 7 dienom po atmetimo. Žaidėjas privalo būti discord PrisonBreak Discord serveryje Pokalbių moderatoriaus anketos forma. Bendri klausimai. Jūsų slapyvardis serveryje: Jūsų amžius: Jūsų blokas: Kiek laiko praleidžiate serveryje per dieną: Kokie yra jūsų charakterio bruožai? Ar esate per visą savo žaidimo PrisonBreak serveryje laikotarpį buvęs baustas serveryje (ban)?: Kodėl turėtumėm pasirinkti būtent Jus?: Jūsų "Discord": Įvairių situacijų klausimai Ką darysite kai žaidėjas parašys vieną sutrumpintą keiksmažodį bendrame pokalbių lange?: Kaip elgsitės jai negalėsite prisijunktie prie serverio keletai dienų?: Ką daysite jai žaidėjas skatina kitus teršti pokalbio langą?: Ką darysite jai žaidėjas neteisingai naudoja /helpop (spam'ina, flood'ina ar kitaip teršia pokalbio langą)?: Ką darysite, jeigu žaidėjas vienoje žinutėje parašė keiksmą, o kitoje žinutėje parašė įžeidimą?: Ką darysite, jei prieš Jums užtildant taisyklėms nusižengęs žaidėjas piktybiškai atsijungs kelioms minutėm bandydamas išvengti užtildymo?: Ką darysite, jeigu žaidėjas jums be perstojo rašo (spam'ina) į asmeninį pokalbį (/msg)?: Ką darysite, jeigu sargybinis jums į privačią žinutę (/msg) pradeda siūlyti savo paskyrą? Jūsų veiksmai: Ką darysite, jeigu žaidėjas masiškai keikiasi ar įžeidinėja kitus viešame pokalbyje (nesudarydamas nei flood, nei spam)?: Ką darysite, jei žaidėjas pareklamavo kitą projektą? : Ką darysite, jei žaidėjas bendrame chat'e parašys "Jei duosite man 10k gausite 20k atgal"?: Ką laikote chat teršimu ir kokia bausmė už chat teršimą?: Ką darysite jai žaidėjas pradės viešinti kito žaidėjo Asmenine info (Soc tinklus ar pns.)?: Ką darysite jai žaidėjas ižeis žaidėją naudodamas /skelbti. Jūsų veiksmai ?: PILDANT ANKETĄ PATVIRTINATE, KAD PERSKAITĖTE POKALBIŲ MODERATORIŲ INFORMACIJĄ IR ANKETOS REIKALAVIMUS. Apie tai patvirtindami anketoje paryškinkite šį žodį - TAIP
 8. Ankstesni
 9. Atrankos apibendrinimas Taigi, dėkui dalyvavusiems, jų nebuvo per daugiausiai, tad pasirinkimas nebuvo labai platus, tačiau kitą atranką tikiuosi savanorių bus daugiau. Kandidatai, kurie nėra išrinkti, nenusiminkite, nes tai tikrai ne paskutinė atranka, Jūs kaip tik turėsite daugiau patirties. Einant prie rezultatų turiu pasakyti, kad sprendimą priėmiau ne aš, o @0010110, tad išrinktasis laimingasis yra - @GGedis15! Sveikiname naująjį sargybos direktorių, prašome susiekti su administracija. Iki kitos atrankos.
 10. Pokalbių moderatoriu informacija Šioje temoje bus pateikta visa informacija susijusi su pokalbių moderatorių taisyklėmis, bausmėmis. Vyr. Pokalbių moderatorius - @Just_Pegasus [ „Discord -- JustPegasus#2090 "} Bendra pokalbiu moderatorių informacija Pokalbių moderatoriai privalo laikytis visų bendrų forumo, discord grupės, serverio bei pokalbių moderatorių taisyklių, tas pats galioja ir Jūsų alternatyvioms paskyroms. Pokalbių moderatoriams griežtai draudžiama bausti žaidėją su savo išgalvota, netinkama priežastimi ar laiku. Maksimalus užtildymo laikas PrisonBreak serveryje - 60 min. Pokalbių moderatoriams griežtai draudžiama užsiminėti korupcija ir kyšininkavimu. Pokalbių moderatoriams griežtai draudžiama tildyti sargybinius, prižiūrėtojus ir kitus administracijos narius ar pokalbių moderatorius. Pokalbių moderatoriams privaloma padaryti bent 6 užtildymus per dieną, jei negalėsite, praneškite Vyr moderatoriui dėl neaktyvumo. Užtildžius žaidėją, būtina pasidaryti įrodymus ir juos saugoti 24 val. Užtildymo laiką renkasi pats pokalbių moderatorius atsižvelgdamas į situaciją. (1, 2, 3, 6, 16 taisyklės) Privaloma rašyti gramatiškai taisyklingai. Draudžiama naudoti /ignore komandą, prieš pildydami anketą į pokalbių moderatorius privalote pasitikrinti /ignore sąrašą. Užtildymų informacija Žaidėjas pradeda naudoti pilnus keiksmažodžius - be įspėjimo užtildyti 10-20min. Priežastį nurodyti kaip „keiksmai“. Žaidėjui parašius 1 sutrumpintą keiksmą - netildyti, jeigu kartojasi, tildyti 10 min. Žaidėjas parašo vieną ar daugiau įžeidimų - tildyti nuo 10 iki 20 min. Priežastį nurodyti kaip "įžeidimai". Žaidėjų netildyti už tokius įžeidimus kaip: bot'as, agurkas (ar kiti daržoviu pavadinimai), noob'as ar t.t... Sutrumpinti ir kitaip užcenzūruoti įžeidimai priskiriami prie įžeidimų ir už juos tildoma be įspėjimų. Žaidėjas parašo keiksmą ir įžeidimą, užtildyti pasirinktinai nuo 10 min. iki 20 min. Priežastį nurodyti kaip „keiksmai_įžeidimai". Gali būti ir atskiros žinutės. Žaidėjas spam‘ina, t.y. rašo keturias ar daugiau žinučių iš eilės — be įspėjimo užtildyti 10 min. Priežastį nurodyti kaip "spam". Žaidėjas flood‘ina, t.y. parašo tris vienodas žinutes iš eilės (kito žaidėjo įsiterpimas nieko nereiškia) — be įspėjimo užtildyti 10 min. Priežastį nurodyti kaip "flood". (Užtildymas reikalingas ir tuo atveju, kai žaidėjas stengiasi išvengti užtildymo pridėdamas/pakeisdamas kelis žodžius.) (Flood nesiskaito, kai tarp pirmų dviejų ir trečiosios žinutės yra 2 min. laiko tarpas.) Žaidėjas spam'ina jum į asmeninį pokalbį (/msg) - užtildyti 10min Priežastį nurodykite kaip spam_msg Žaidėjas pradėda masiškai flood'int, spam'int ar kitaip teršti pokalbį- be įspėjimo užtildyti nuo 30min. iki 60min. Priežastį nurodyti kaip "chat_teršimas". Jeigu žaidėjas skatina kitus teršti chatą, tildyti 60min priežastis - "chat_teršimas". Pokalbių moderatorių kodas: „Gazuotas_pienas" Žaidėjas viešame pokalbyje įžeidinėja serverio administraciją, prižiūrėtoją, Jus ar kitus pokalbių moderatorius, užtildyti 60 min. Priežastį nurodyti kaip "admin_negerbimas" arba "cm_negerbimas". Žaidėjas įžeidinėja serverio administraciją, prižiūrėtoją, Jus ar kitus pokalbių moderatorius asmeniniame pokalbyje (/msg), užtildyti 60 min. Priežastį nurodyti kaip "admin_negerbimas_msg" arba "cm_negerbimas_msg". Visais kitais atvejais nusižengusių jums asmeniniame pokalbyje (/msg) tildyti negalima. Žaidėjas įžeidinėja serverio administraciją, prižiūrėtoją, Jus ar kitus pokalbių moderatorius fc/ally pokalbyje, užtildyti 60 min. Priežastį nurodyti kaip "admin_negerbimas_fc" arba "cm_negerbimas_fc". Žaidėjas ar sargybinis reklamuoja, užtildyti 60 min. Priežastį nurodyti kaip "reklama". Būtina pranešti forume, kalinių ar sargybinių nusiskundimuose, kad žaidėjas būtų atitinkamai nubaustas. Pastaba: Nuotraukų platformos neprisiskaitomos prie reklamos. Žaidėjas ar sargybinis pardavinėja savo paskyrą, užtildyti 60 min. Priežastį nurodyti kaip "acc_pardavinėjimas". Būtina pranešti forume, kalinių ar sargybinių nusiskundimuose, kad žaidėjas būtų atitinkamai nubaustas. Žaidėjas negerbia, žemina projektą, užtildyti 60 min. Priežastį nurodyti kaip "projekto_negerbimas". Žaidėjas viešina kito žaidėjo asmeninę informaciją ( "Facebook", "Instagram" ir pan.), užtildyti 60 min. Priežastį nurodyti kaip "asm_info_viešinimas". Žaidėjas apgaudinėja kitus žaidėjus viešame pokalbyje ( "Man davęs 50 frankų, gaus 100 frankų”), užtildyti 30 min. Priežastį nurodyti kaip "apgavystės". Žaidėjas pradeda piktnaudžiauti /helpop komanda, t.y keikiasi, įžeidinėja, spam'ina, flood'ina, užtildyti 30-60 min. Priežastį nurodyti kaip „netinkamas_helpop". Žaidėjas nenaudoja /skelbti komandos daiktų, paslaugų pirkimams/pardavimams - užtildyti be įspėjimo 10 min. Priežastį nurodyti kaip "netinkamas_skelbimas". Žaidėjas pradeda netinkamai naudoti komandas /skelbti (keikiasi, įžeidinėja ar kitaip pažeidžia komandos funkciją) - be įspėjimo užtildyti pasirinktinai nuo 20 iki 30 min. Priežastį nurodyti kaip "netinkamas_skelbimas". Pokalbių moderatorių komandos Užtildymo komanda serveryje: /mute <Nick> <laikas>m <priežastis> Pvz: /mute Just_Pegasus 10 Keiksmai Atitildymo komanda serveryje : /unmute <Nick> <laikas> Pvz : /unmute Just_Pegasus Pokalbių moderatorių bausmės už prasižengimus Už masinį free mute pokalbių moderatoriai yra šalinami iš pareigų, patenka į juodąjį sąrašą visam laikui be galimybės grįžti į pareigas. Už projekto ar administracijos negerbimą pokalbių moderatoriai yra šalinami iš pareigų, patenka į juodąjį sąrašą 30d. Už cheat'ų naudojimą pokalbių moderatoriai yra šalinami iš pareigų bei patenka į juodąjį sąrašą 30d. Už skatinimą žaidėjams keiktis/ įžeidinėti ar kitaip teršti chat'ą - nuo 0.5 įsp. iki išmetimo iš pokalbių moderatoriaus pareigų. Už spam/flood - 0.5 įsp. Už sargybinio užtildymą - nuo 1 įsp. iki išmetimo iš pokalbių moderatoriaus pareigų. Užtildymas su išgalvota priežastimi — 1 įsp. Užtildymas su netinkamu laiku — nuo 0,5 įsp. iki 1,5 įsp. (Gali varijuoti priklausant nuo minučių skaičiaus.) Už keiksmažodžius bendrame pokalbių lauke – 0.5 įsp. Už įžeidinėjimus bendrame pokalbių lauke – 1 įsp. (Už admin įžeidinėjimą pokalbių moderatorius nušalinamas nuo pareigų) Už buvimą neaktyviu serveryje (nepranešus Pokalbių moderatorių direktoriui) - 1 įsp. (Pasikartojus, pokalbių moderatorius nušalinamas nuo pareigų) patenka y juodąjį sarašą 7d Už savo frakcijos narių, t.y. "savų" netildymą, kitokį dangstymą — nuo 1 įsp. iki išmetimo iš pokalbių moderatoriaus pareigų. P.s. Bausmes gali individualiai parinkti Vyr moderatorius atsižvelgdamas į situaciją. Taisyklės gali būti keičiamos. Pasikeitus taisyklėmės būs pranešama „Discord" severyje Vyr moderatorius pasilieka teisę atnaujinti bei keisti taisykles, informacija ar bausmes prireikus reikalui
 11. Pokalbių moderatorių juodasis sarašas Šioje temoje bus pateikiamas žaidėjų sarašas kurie negali pildyti ankėtą y pokalbių moderatorius Pokalbių moderatorių juodasis sarašas: Žaidėjo vardas – Priežastis – Pasibaigimo data Galiojantys draudimai:
 12. Pokalbių moderatorių sarašas bei turimi įspėjimai Šioje temoje bus pateiktas pokalbių moderatorių sarašas bei jų gauti įspėjimai. Pokalbių moderatoriui gavus daugiau nei 4 įspėjimus – bus išmetamas iš pareigų. Pokalbių moderatorių sarašas bei įspėjimai:
 13. Atranka į sargybos direktorių Taisyklės ir reikalavimai: 1. Rašyti tik tikrus faktus ir nemeluoti. 2. Savo atsakymus į klausimus anketoje paryškinti bold efektu. 3. Pildyti galite jeigu nesate jokiose pareigose. 4. Jeigu turite neigiamą reputaciją serveryje (šiuo metu discord serveryje), pasilieku teisę atmesti Jūsų anketą. 5. Norint pildyti anketą į sargybos direktorių Jūs turite ją nusikopijuoti, užpildyti ir įkelti į šią temą. 6. Neatlikus bent vieno iš pateiktų reikalavimų ar pažeidus taisykles Jūsų anketa bus anuliuota. 7. Jeigu bus noras Jūsų anketą galėsime paslėpti nuo kitų. Anketa 1. Jūsų slapyvardis žaidime: 2. Jūsų slapyvardis discord: 3. Jūsų trumpas prisistatymas (laisva forma): 4. Jūsų dienos užsiėmimai: 5. Kiek laiko praleidžiate prie kompiuterio (minutėmis): 6. Ar esate turėję panašių pareigų, kuriose reikėtų atsakingumo, ryžto, t.t.?: 7. Kokia yra Jūsų vizija jeigu būtumėte išrinktas sargybos direktoriumi (ką norite įgyvendinti, Jūsų tikslai, norai)?: 8. Kodėl norite tapti sargybos direktoriumi (argumentuotai)?: 9. Kodėl Jūs turėtumėte tapti sargybos direktoriumi (argumentuotai)?: 10. Ar mokate dirbti komandoje ir dar jai vadovauti, tai yra būti lyderiu? Jeigu taip pateikite pavyzdžių.
 14. 𝑯𝒆𝒍𝒍𝒐𝒗𝒊𝒏𝒐 𝑲𝒐𝒏𝒌𝒖𝒓𝒔𝒂𝒔! 𝑳𝒂𝒊𝒎ė𝒌 𝒏𝒆𝒕 𝟐𝟎€‎, 𝒏𝒐𝒓𝒊𝒏𝒕 𝒅𝒂𝒍𝒚𝒗𝒂𝒖𝒕𝒊 𝒓𝒆𝒊𝒌𝒊𝒂: 𝑷𝒂𝒓𝒂š𝒚𝒕𝒊 𝒕𝒆𝒌𝒔𝒕𝒐 𝒌𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆 (𝒅𝒂𝒍𝒚𝒗𝒂𝒖𝒋𝒖) 𝒕𝒂𝒊 𝒌𝒂𝒅 𝒏𝒐𝒓𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒂𝒍𝒚𝒗𝒂𝒖𝒕𝒊 𝒌𝒐𝒏𝒌𝒖𝒓𝒔𝒆 𝑷𝒂𝒌𝒗𝒊𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒊 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒐𝒓𝒅'𝒂 𝟑 ž𝒎𝒐𝒏𝒆𝒔, 𝒋𝒖𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒕𝒂𝒈𝒊𝒏𝒕 (𝒔𝒂𝒗ę𝒔 𝒏𝒆𝒔𝒌𝒂𝒊č𝒊𝒖𝒐𝒋𝒂𝒎) 𝑼ž 𝒏𝒆𝒔ąž𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈𝒖𝒎𝒂 𝒋𝒖𝒔 𝒈𝒂𝒍𝒊𝒕𝒆 𝒃ū𝒕𝒊 𝒅𝒊𝒔𝒌𝒗𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒌𝒖𝒐𝒕𝒂𝒔 𝒊š 𝑯𝒆𝒍𝒍𝒐𝒗𝒊𝒏𝒐 𝒌𝒐𝒏𝒌𝒖𝒓𝒔𝒐 (𝒕𝒂𝒊𝒔𝒚𝒌𝒍𝒊ų 𝒏𝒆ž𝒊𝒏𝒐𝒋𝒊𝒎𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒂𝒕𝒍𝒆𝒊𝒅ž𝒊𝒂 𝒏𝒖𝒐 𝒂𝒕𝒔𝒂𝒌𝒐𝒎𝒚𝒃ė𝒔) https://discord.gg/nUPzXkwW 𝗞𝗼𝗻𝗸𝘂𝗿𝘀𝗮𝘀 𝘃𝘆𝗸𝘀 𝗻𝘂𝗼 𝘀𝗽𝗮𝗹𝗶𝗼 𝟯𝟬 𝗶𝗸𝗶 𝗹𝗮𝗽𝗸𝗿𝗶č𝗶𝗼 𝟲 𝗱𝗶𝗲𝗻𝗼𝘀 𝗹𝗮𝗶𝗺ė𝘁𝗼𝗷𝗮𝘀 𝗯𝘂𝘀 𝗶š𝗿𝗶𝗻𝗸𝘁𝗮𝘀 𝗹𝗮𝗽𝗸𝗿𝗶č𝗶𝗼 𝟲 483523606_LinksmoHelloweno.mp4
 15. Turgavietės informacija/anketos Pardavimo anketa Koks Jūsų vardas žaidime?: Ką norite parduoti?: Kokia jūsų pageidautina kaina?: Papildoma informacija: Nuotrauka: Pirkimo anketa Koks Jūsų vardas žaidime?: Ką norite nusipirkti?: Kokia jūsų siūloma kaina?: Papildoma informacija: Nuotrauka: Taisyklės Draudžiama rašyti bereikšmius pranešimus - „freepost“ (jei rašo, kad pradinė kaina 1m, mažiau nesiūlyti, taip pat negalima rašyti, kad tiek nevertas ir panašiai.) Jeigu parduodamos prekės kaina yra didesnė nei 100k kelti siūlymus galima mažiausiai po 10k. Temos pavadinimas turi atitikti temos turinį (pvz: parduodu max seta/perku mending knygas). Draudžiama vogti klientus, rašyti, jog jūs galite parduoti pigiau tapačia prekę. Draudžiama rašyti siūlymus neturint sumos, tokie pranešimai kaip "Surinksiu pinigus"/Parduosiu setus ir nupirksiu" Yra griežtai draudžiami. Tema kuri bus neaktyvi ilgiau nei kelis mėnesius bus rakinama. Pardavę ar nupirkę prekę temos autorius turi duoti mums žinoti (pakeisti temos pavadinimą į nupirktą arba parduota/parašyti pranešimą temoje, kad nupirktą arba parduota) Papildoma informacija Norint atsidaryti savo asmeninę parduotuvę forume, turite susisiekti su skilties moderatoriumi @0010110 ir turėti patikimumo, jog žinotumėme, kad neapgaudinėjate. Jeigu viskas gerai, gaunate užžymėjimą, kurio dėka jūsų tema išliks visada aukščiau ir taip daugiau žmonių pamatys ją.
 16. Administracijos nusiskundimų forma Jūsų vardas žaidime: Galimai nusižengusio administratoriaus vardas žaidime: Įtariamas nusižengimas: Įrodymai: Papildoma informacija Nusiskundimai be įrodymų bus iškart atmesti, pateikti įrodymus privaloma. Nusiskundimas privalo būti parašytas, ne vėliau kaip 24 valandos, nuo nusižengimo; Temos pavadinime privalo būti nurodytas administracijos nario vardas; Draudžiama redaguoti vaizdo įrašus, t. y. pridėti efektų, tekstų ar bet kaip kitaip juos modifikuoti.
 17. Kalinių nusiskundimo forma Jūsų vardas žaidime: Galimai nusižengusio žaidėjo vardas žaidime: Įtariamas nusižengimas: Įrodymai: Papildoma informacija Nusiskundimai be įrodymų bus iškart atmesti, pateikti įrodymus privaloma. Nusiskundimas privalo būti parašytas, ne vėliau kaip 48 valandos, nuo nusižengimo; Temos pavadinime privalo būti nurodytas žaidėjo vardas; Draudžiama redaguoti vaizdo įrašus, t. y. pridėti efektų, tekstų ar bet kaip kitaip juos modifikuoti. Rekomenduojama įrodymus kelti į daugiau žinomas platformas: YouTube, streamable ir kt.
 18. Sargybinių nusiskundimų forma Jūsų slapyvardis žaidime?: Jūsų Discord: Sargybos darbuotojo slapyvardis žaidime?: Įvardykite, kuo sargybinis nusižengė?: Pridėkite įrodymus (privaloma): Papildoma informacija/reikalavimai: Nusiskundimas privalo būti parašytas, ne vėliau kaip 24 valandos, nuo sargybinio nusižengimo; Prie klausimo „Įvardykite, kuo sargybinis nusižengė?:“ privaloma tiksliai parašyti nusižengimą; Draudžiama redaguoti vaizdo įrašus, t.y. pridėti efektų, tekstų ir pan.; Jeigu keliate vaizdo įrašą, kuris yra ilgesnis nei 15-20 sec., privalote nurodyti konkretų laiką tame vaizdo įraše, kuriame matosi sargybinio pažeidimas. Nusižengimas, dėl kurio rašote papeikimą, turi prilygti taisyklei, kuri yra įgaliota ilgesnį laiko tarpsnį nei 48h! Kitu atveju, nusiskundimas bus atmestas.
 19. Klaidų anketos forma Koks Jūsų vardas žaidime?: Aprašykite klaidą: Pridėkite įrodymus (rekomenduojama):
 20. Pasiūlymų anketos forma Koks Jūsų vardas žaidime?: Koks Jūsų pasiūlymas?: Kuo šis pasiūlymas bus naudingas projektui?:
 21. Serverio taisyklės: Draudžiama naudoti žaidimą palengvinančias programas. Bausmė: BAN 21 d., išskyrus: Cheat naudojimas Pilies metu: BAN, BANIP. „Mob Aura“, „Auto Clicker“ ir panašių cheat naudojimas mob fermose, AFK botinimas (Su automatiniais script‘ais kurie suveda komandas ir prisijungia į serverį automatiškai): BAN, BANIP, fermos spawner‘ių iškirtimas, pinigų, inventoriaus ir enderchest išvalymas visoms žaidėjo paskyroms. „X-ray“, „Autominer“ naudojimas: BAN, pilnas rank atstatymas nusižengusiai paskyrai, pinigų, inventoriaus ir enderchest išvalymas visoms žaidėjo paskyroms. Draudžiama naudotis serverio klaidomis. Bausmė: BAN 5 d. / BAN / BANIP. Draudžiama būti AFK fermose: Dienos metu (08:00-23:00) fermose, kuriose naudojami spawneriai. Bausmė: BAN, BANIP, fermos spawner‘ių iškirtimas, pilnas ACC reset. Nakties metu (23:00-08:00) visose fermose. Bausmė: BAN, BANIP, fermos iškirtimas, pilnas ACC reset. Draudžiama Laisvėje arba Nusikaltęs rank‘uose turėti daugiau nei dvi paskyras. Bausmė: Paskyrų BAN, -2 rank‘ai visoms Laisvas / Nusikaltęs paskyroms. Draudžiama apgaudinėti kitus žaidėjus. Bausmė: BAN 5 d. ir neteisėtai įgytų item / pinigų grąžinimas teisėtam savininkui. Draudžiama apsimesti administracija, kitu žaidėju. Bausmė: BAN 5 d. / BAN. Draudžiama frakcijoje turėti daugiau nei 2 paskyras. Bausmė: BAN, visų ACC kurie buvo frakcijoje reset ir išmetimas iš frakcijos. Draudžiama masiškai teršti pokalbių langą, keiktis, įžeidinėti administraciją, kitus serverio žaidėjus. Bausmė: laikinas užtildymas / užtildymas visam laikui / IP užtildymas / BAN 5 d. / BAN. Draudžiama kenkti projektui bet kokiais įmanomais būdais. Bausmė: BAN, BANIP, BLIST. Draudžiama bet kokia reklama nesusijusi su šiuo serveriu. Bausmė: BAN, BANIP, BLIST. Draudžiama naudoti įžeidžiančius frakcijos pavadinimus bei kitaip piktnaudžiauti /f komandomis (pvz.: claiminti apsaugotus regionus/kalėjimą, spaminti keičiant frakcijos pavadinimus ir t.t.). Bausmė: Frakcijos ištrynimas, BAN 5d. Draudžiama naudoti, grasinti DDOS atakomis. Bausmė: BAN, BANIP, BLIST. Draudžiama pardavinėti paskyras, serverio pinigus, csgo skinus keisti į žaidimo valiutą ar atvirkščiai ir t.t. (leidžiama pirkti už serverio valiutą paslaugas susijusias su serveriu). Bausmė: BAN 5 d. / BAN. Draudžiama naudoti vpn / proxy registruojantis ar žaidžiant serveryje. Bausmė: BAN, BLIST, pilnas visų žaidėjo paskyrų reset. Draudžiama trukdyti administracijai, ypač „event“ metu. Bausmė: BAN 5 d. / BAN. Draudžiama nesąžiningai žudyti BOT Kalinius (kai jie negali pasiekti žaidėjo, kuris juos žudo, taip pat draudžiama vestis į kameras). Bausmė: BAN 5d. bei daiktų, gautų iš BOT kalinių atėmimas. Draudžiama turėti daugiau nei po vieną Black Market kamerą, VIP, ULTRA ir ULTRA+ namelį. Bausmė: Visų Black Market / namelių atėmimas. Draudžiama trukdyti sargybai treniruočių metu. Bausmė: BAN 1 d. Gambling žaidimai (flower game ir pan.) leidžiami tik išsipirkus Casino tag‘ą. Bausmė: BAN 5 d., pinigų reset. Draudžiama masiškai griauti pasaulį (grief'inti). Bausmė: BAN 5 d. / BAN. Draudžiama reklamuoti kameras, black market'us bendrame pokalbių lange. Tam yra skirta komanda /skelbtint . Komandą /skelbtint galima naudoti tik skelbimams, t. y. jau minėtoms reklamoms, o kitiems skelbimams - /skelbti. Bausmė: laikinas užtildymas. Draudžiama naudoti, demonstruoti, statyti, ar kitaip pateikti bet kokias frazes ar simbolius, draudžiamus LR numatytais įstatymais. Bausmė: įspėjimas / BAN / BANIP. Patikros vengimas ban 21d. Kito žaidėjo asmeninės informacijos viešinimas. Bausmė: /ban visam laikui (perma ban) Pastabos: Žaidėjui per vieną sezoną gavus daugiau nei 5 BAN žaidėjas automatiškai gauna BLIST. Ban‘ai skaičiuojasi visose žaidėjo turimose paskyrose. Už pirktas paslaugas pinigai negrąžinami, taip pat paslaugos nėra perkeliamos prasidedant naujam sezonui. Prieš perkant paslaugas automatiškai sutinkate su šiomis taisyklėmis. Projekto administracija neatsako už narių skelbiamą turinį. Žaisdami PrisonBreak.lt serveryje sutinkate su šiomis taisyklėmis bei pasižadate, kad jų laikysitės. Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Administracija pasilieka teisę keisti taisykles be išankstinio įspėjimo. Administracija pasilieka teisę skirti individualias bausmes.
 22. Forumo taisyklės: Draudžiama apsimesti kitu žmogumi. Draudžiama keiktis, įžeidinėti administraciją, kitus serverio žaidėjus. Draudžiama kelti pornografinį turinį. Draudžiama kenkti projektui bet kokiais įmanomais būdais. Draudžiama kurti melagingus skundus administracijos nariams. Draudžiama kurti temas į tas skiltis, kurios nėra susijusios su jos turiniu. Draudžiama temose susirašinėti. Draudžiama kurti temų pavadinimus, kurie nėra susiję jos turiniu. Draudžiama kurtis papildomas paskyras. Draudžiama naudoti įžeidžiančius nario rangus. Draudžiama padirbinėti įrodymus, juos „apkarpyti“ ir pan. Draudžiama rašyti beprasmius pranešimus (pvz.: „bausti“, „nebausti“, „pritariu“, „cheat yra gerai“ ir pan.) Draudžiama rašyti dvigubus, trigubus ir t.t. pranešimus. Draudžiama reklamuoti kitus projektus. Draudžiama sau dėti reputacijos taškus iš kitų paskyrų.
 23. Danke

  Prisistatau

  as su zethewo tevu einu isgert
 24. Binsas

  Prisistatau

  As irgi
 25. Sveiki, esu serverio savininko draugas {no flex}
 26. parodos kalnu kylu ir neapsikraunu

 27. nieko iprasto tiesiog norejau sukurt pacia pirma tema siame forume nuo zaidejo ne nuo administracijos
 1. Rodyti daugiau veiklos
×
×
 • Create New...